Waar zo makke koeien grazen

De hier gebundelde teksten van on­derwijzer en natuurvorser Eli Hei­mans verschenen eerder in weekblad De Amsterdammer en het tijdschrift De levende natuur in 1903 en 1912. Bij deze heruitgave is gekozen voor de hedendaagse spelling van het Ne­derlands.
Samenstelling: Rosalie Sprooten.

 hit counter


 

Recent Posts